Nowe drogi powiatowe w Płocku

Miejski Zarząd Dróg rozpoczął procedurę zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulic, które obecnie są drogami gminnymi położonymi w granicach administracyjnych Płocka.

 

 
 

Miejski Zarząd Dróg rozpoczął procedurę zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulic, które obecnie są drogami gminnymi położonymi w granicach administracyjnych Płocka.

Propozycja zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych dotyczy ulic w następujących ciągach ulic:
1. Kilińskiego – Mostowa (od Kilińskiego do mostu im. Legionów Marsz. J. Piłsudskiego) – Most im. Legionów Marsz. J. Piłsudskiego – Kolejowa (od mostu im. Legionów Marsz. J. Piłsudskiego do Portowej).
2. Słoneczna – Grabówka – Korczaka – Harcerska (odcinek od Korczaka do Borowickiej) – Borowicka – Parcele.
3. Harcerska (odcinek od Wyszogrodzkiej do Korczaka i Pocztowej)
4. Wyszogrodzka (od granicznej do Kilińskiego) – 4 Pułku Strzelców Konnych.
5. Spółdzielcza – Południowa (przedłużenie drogi powiatowej nr 5213W).

Przekwalifikowanie ciągów ulic pozwoli utworzyć sieć ciągów dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy-Miasta Płocka (miasta na prawach powiatu) połączonych z siecią dróg krajowych i wojewódzkich, które znajdują się na obszarze Płocka. Będzie to uzupełnienie ważnych połączeń komunikacyjnych w obrębie Płocka, powiatu płockiego oraz gmin ościennych. Zmiana umożliwi Miejskiemu Zarządowi Dróg podjęcie starań o uzyskanie w przyszłości środków zewnętrznych na remonty i modernizacje tych ciągów komunikacyjnych.

Dotychczasowa kategoria klasyfikująca istniejące ciągi komunikacyjne jako drogi gminne uniemożliwia pozyskiwanie funduszy z budżetu centralnego czy funduszy unijnych z przyczyn formalnych.

Na chwilę obecną Zarząd Powiatu Płockiego podjął uchwałę z pozytywną opinią w kwestii zmiany kategorii dróg. Kolejnym krokiem proceduralnym niezbędnym do zmiany kategorii dróg jest pozytywna decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego. Po otrzymaniu zgody samorządu województwa mazowieckiego stosowną uchwałę zmieniającą kategorie dróg musi przyjąć Rada Miasta Płocka.

Po zakończeniu drogi proceduralnej (połowa 2012 r.) zmiany wejdą w życie i zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2013 r. Zmiany kategorii dróg nie niosą formalnych skutków dla mieszkańców i firm zlokalizowanych w ciągach przekwalifikowanych ulic. Nie zmienią się dotychczasowe adresy, nie będzie konieczna np. wymiana dowodu osobistego czy pieczątek firmowych.

W ramach proponowanych przez MZD zmian nastąpi także pozbawienie kategorii drogi powiatowej ul. Łąckiej – droga powiatowa nr 6904W – (odcinek od ul. Góry do Kutnowskiej) i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg Płock

Skomentuj

comments