Wiadukt nad ul. Kolejową będzie jak nowy

wiaduktTrwają prace związane z poprawą estetyki wiaduktu kolejowego nad ul. Kolejową na osiedlu Radziwie. Bezpieczniej jest także w rejonie przejazdów kolejowych na terenie Płocka.

To efekty porozumienia zawartego przez Miasto Płock z PKP PLK w 2012 r. i działań MZD. Wiosną 2012 r. w imieniu Gminy-Miasta Płock MZD porozumiał się z PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie remontów wiaduktów na ul. Kolejowej i w Al. Kilińskiego, a także w kwestii przejazdów kolejowych na ulicach Zielonej i Rzecznej. W efekcie są realizowane postulaty mieszkańców i radnych dotyczące poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu i komfortu życia mieszkańców Płocka.

Obecnie trwa remont wiaduktu kolejowego nad ul. Kolejową. To efekt zawartego w ubiegłym roku porozumienia Miasta Płocka z PKP PLK. Z przedstawionej przez PKP dokumentacji technicznej wynikało, że stan techniczny wiaduktu umożliwia jego eksploatację bez ograniczeń. Wiadukt został bowiem już wcześniej wyremontowany w zakresie wymiany izolacji. Obecnie trwają natomiast prace związane z poprawą estetyki. Prace remontowe dotyczą uzupełnienia ubytków betonu oraz zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji betonowej wiaduktu.

Przypomnijmy, że w 2012 r. osiągnięto także porozumienie w sprawie budowy nowego wiaduktu drogowego w ciągu al. Kilińskiego (wiadukt prowadzący do ZOO). W związku z planowaną rozbiórką starego wiaduktu i budową nowego, władze spółki kolejowej odstąpią od obciążeń kosztowych Gminy-Miasta Płock związanych z zajęciem terenu pod planowany nowo budowany wiadukt drogowy w al. Kilińskiego. To rozwiązanie w przyszłości pozwoli zaoszczędzić Gminie-Miastu Płock środki finansowe z tytułu zajmowania gruntów będących własnością kolei. MZD zleciło prace projektowe i obecnie oczekuje na gotowy projekt obiektu. Nowy wiadukt będzie budowany w czasie planowanych na 2015 r. remontów al. Kilińskiego, nawierzchni Mostu im. Legionów Piłsudskiego, a także zjazdu z przeprawy do ul. Kolejowej. Wraz z nowym wiaduktem do ZOO powstanie także parking dla osób zwiedzających ogród zoologiczny.

W ramach osiągniętego w 2012 r. porozumienia w sprawie przejazdu kolejowego na ul. Zielonej poprawiono bezpieczeństwo uczestników ruchu w tym miejscu. MZD oraz Policja nie godziły się na likwidację przejazdu na ul. Zielonej o co wnioskowało PKP. W efekcie przejazd kolejowy pozostał oraz zostały na nim zainstalowane urządzenia telewizji przemysłowej podnoszące bezpieczeństwo ruchu.

Przedstawiciele PKP PLK, MZD i Policji porozumieli się także w sprawie przejazdu kolejowego na ul. Rzecznej w Płocku. W efekcie przejazd kolejowy oznaczony dotychczas kategorią „D” ma zostać przekwalifikowany na kategorię „B”. W praktyce oznacza to, że na dotychczas niestrzeżonym przejeździe PKP PLK zainstaluje urządzenia poprawiające bezpieczeństwo: samoczynną sygnalizację świetlną, półrogatki oraz sygnalizacje akustyczną (podobnie jak na przejeździe przy ul. Słonecznej). PKP zmodernizuje przejazd na ul. Rzecznej w miarę swoich możliwości finansowych w możliwie najkrótszym czasie.

Miejski Zarząd Dróg natomiast już w 2012 r. oznakował przejazdy kolejowe dodatkowymi tablicami ostrzegawczymi. W sumie oznakowanych zostało 9 przejazdów kolejowych. Tablice ze znakiem A-9 „Przejazd kolejowy z zaporami” pojawiły się w pobliżu dwóch przejazdów wyposażonych w automatyczne półrogatki przy ul. Słonecznej i ul. Popłacińskiej – tam gdzie nie ma dróżników. Tablice ze znakiem A-10 „Przejazd kolejowy bez zapór” pojawiły się natomiast w pobliżu siedmiu niestrzeżonych przejazdów na ulicach: Norbertańska, Popłacińska (bocznica), Rzeczna, Tartaczna, Wesółka, Zielona, Zielona (bocznica).

Trwa także budowa wiaduktu kolejowego nad al. Piłsudskiego. Prace budowlane są realizowane zgodnie z harmonogramem robót. Dzięki wybudowaniu bezkolizyjnego skrzyżowania drogowo-kolejowego po zakończeniu inwestycji , która jest zaplanowana na jesień 2014 r. w znaczący sposób poprawi się bezpieczeństwo oraz usprawni się ruch na głównej osi komunikacyjnej Płocka.

Źródło: Urząd Miasta Płocka 

Skomentuj

comments